Dojo Kun

Dojo Kun je napisao Funakoshi Gichin kao pravila ponašanja u DOJOu. Dojo Kun se sastoji se od pet osnovnih pravila ponašanja od kojih je svako jednako važno i zato se svako od njih broji kao prvo. Kasnije je napisan i Niju Kun koji se sastoji od dvadeset pravila ponašanja.

1.Teži savršenosti
1.Budi vjeran i slijedi put istine
1.Trudi se i štuj duh napora
1.Poštuj druge i pravila ponašanja
1.Suzdrži se od nasilnog ponašanja-samokontrola

Prijevod: Sakura team