O klubu

Klub je osnovan 2000. godine pod imenom karate klub “Tuškanac”. Klub mijenja svoj naziv 2022. godine u karate klub “Sakura“. Cilj kluba je učenje karate vještine (Karate Do-a) kroz cijeloživotni vijek. Zadatak nam je pomladak kluba dovesti do seniorskog uzrasta i stvaranje čvrstih stabilnih individualaca.

Klub se kroz svoje postojanje okitio brojnim odličjima, stvorio brojne nacionalne reprezentativce i broji više međunarodnih medalja na europskoj i svjetskoj razini.

Treneri u našem klubu su karateke cijeli svoj život, odgojeni da  stvaraju kadar od rekreativaca do vrhunskih natjecatelja.